Pastorační a ekonomická rada farnosti

Pastorační rada

P. Jiří Doležel * Pavol Bajcar  * Marie Gabrhelová * Jana Slavíčková * Vojtěcha Beránková * Martin Ridoško * Eva Hamrlíková * Jana Charvátová * Jaroslav Mlčůch *  Martina Zábojníková

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Na rozdíl od ekonomické rady je její zřízení nepovinné, avšak velmi doporučované. Její postavení upravuje kánon 536 CIC (Kodex kanonického práva). 

Ekonomická rada

P. Jiří Doležel * Martina Michalčiková * Tomáš Hamrlík * František Slavíček * Martin Ridoško


Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada (latinsky consilium a rebus oeconomicis), je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Na rozdíl od pastorační rady je její zřízení povinné. Její postavení upravuje kánon 537 CIC (Kodex kanonického práva).