Život farnosti

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá v ZŠ TGM Bojkovice. Ve šk. r. 2023/2024 probíhá výuka dle jednotlivých tříd ve středu a v pátek.

Schola

Schola se schází vždy v pátek hodinu před večerní mší sv. na faře, kde nacvičuje nové i "oprašuje" staré písně. Ráda mezi sebe přivítá všechny ochotné členy, kteří mají chuť se aktivně zúčastnit během pátečních i nedělních bohoslužeb. Přidat se může každý, kdo se chce zapojit svým zpěvem či hrou na jakýkoliv hudební nástroj při mších svatých.

Adorace

Eucharistická adorace je zpravidla každý pátek od 16:15 v zimním čase a od 17:15 v letním čase.

Návštěvy nemocných

Zpravidla 1.pátek v měsíci navštěvuje duchovní správce nemocné ve farnosti. Chcete-li zprostředkovat svým blízkým službu kněze, kontaktujte P. Jiřího Doležela (viz kontakty).

Biblické hodiny

Všichni jsou srdečně zváni na biblické hodiny, které se konají zpravidla 1x za 14 dní v pondělí po večerní mši sv.

Misijní klubko

Misijní klubko je určeno především mladším dětem, kteří se snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí. Misijní klubko se pod vedením Jany Mlčůchové schází každou sobotu od XY hod na faře. Přivítáme mezi sebou další členy misijního klubka. 

Modlitby matek

Modlící se matky jsou ženy, které si uvědomují svou zodpovědnost a zároveň omezené možnosti při doprovázení svých dětí a vnoučat.  Společenství modlitby matek se setkávají každé úterý od 15.45 hod v prostorách Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice. Ženy, které se chtějí ke společenství přidat mohou kontaktovat paní Janu Mlčůchovou na telefonním kontaktu 720 940 282. 

Úklid kostela

Úklid kostela probíhá vždy ve čtvrtek po večerní mši sv.