O nás

Římskokatolická farnost Bojkovice v okrese Uherské Hradiště patří do děkanátu Uherský Brod (Arcidiecéze olomoucká).

Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince byl vybudován z popudu světlovského pána Gabriela Serenyi v letech 1651-1656 podle návrhu Jana Křtitele Erny. Kostel byl původně obehnán na všech stranách pevnou a vysokou zdí, chráněnou silnými rožními baštami, z nichž se dvě dosud zachovaly. Nad hlavním vchodem je zazděn dvojitý erb jeho zakladatele Gabriela Szerenyiho a jeho manželky Elišky. Po stranách presbytáře stojí dvě věže. Při zhoubném požáru, který v roce 1792 zachvátil téměř celé Bojkovice, nebyl ušetřen ani kostel. Byla zničena nejen šindelová střecha kostela a kryt obou věží, ale v jeho plamenech byly roztaveny i 4 zvony. Přičiněním hraběte Josefa ze St. Julien byl kostel opraven a střechy věží sníženy do dnešní podoby. Klenbové obrazy představují Nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie se zemskými patrony Moravy a Čech a národní světce sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, sv. Ludmilu, sv. Anežku a sv. Víta. Nad kůrem je obraz krále Davida, hrajícího na harfu. V interiéru kostela jsou barokní obrazy od Jana Kryštofa Handkeho a Josefa Fr. Pilze.

Nedaleko kostela sv. Vavřince stával zřejmě již v 15. století původní bojkovský kostelík sv. Jiří.